loading
<

Krátkodobé akce

Věc: Vyhláška aneb Není to už moc?
Hotel 0

Věc: Vyhláška aneb Není to už moc? Věc: Vyhláška aneb Není to už moc?

12:00 - 18:00
524 m Kladno, Středočeský kraj, Česko
Jsi Kladeňák? Pak se to týká především Tebe!!! UPOZORŇUJEME na nesmyslnost vyhlášky, viz níže, která restriktivně omezuje svobodu pohybu a nepřijatelně zasahuje do mnoha volnočasových aktivit a svobodného jednání na veřejném prostranství a veřejné zeleni
více info
Jsi Kladeňák? Pak se to týká především Tebe!!! UPOZORŇUJEME na nesmyslnost vyhlášky, viz níže, která restriktivně omezuje svobodu pohybu a nepřijatelně zasahuje do mnoha volnočasových aktivit a svobodného jednání na veřejném prostranství a veřejné zeleni. TAKÉ SE TI TO NELÍBÍ??? Přijď podpořit či se přímo přidej k divadelnímu průvodu Pěší zónou a ukaž i Ty, že se nesmíříš s nesmyslnou regulí... STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KLADNA č. 53/16 O ZABEZPEČENÍ MÍSTNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A ZLEPŠENÍ VZHLEDU MĚSTA Zastupitelstvo města Kladna se na svém zasedání dne 21.9.2016 usneslo vydat na základě ustanoveními § 10 písm. a), c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): CÍL: • ZAMEZIT VOLNÝ POHYB VŠECH LIDÍ NA VEŘEJNÉM I SOUKROMÉM SPORNÉM PROSTRANSTVÍ, ZELENI A STAVEBNÍCH PLOCHÁCH. • ZABRÁNĚNÍ SDRUŽOVÁNÍ SKUPIN A JEJICH VOLNOČASOVÝM AKTIVITÁM. • KAŽDÝ MĚSTSKÝ POLICISTA MÁ V RUKOU REPRESIVNÍ NÁSTROJ A ZÁLEŽÍ NA JEHO ERUDOVANOSTI, ABY SUBJEKTIVNĚ ZHODNOTIL, ZDA JSTE DOSTATEČNĚ ESTETIČTÍ. • OMEZENÍ SVOBODY VŠECH A VYUŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU. • OBČANSKÁ RIGIDITA - MRTVÁ ZÓNA KLADNO, KDE NENÍ RADNO SE VEŘEJNĚ SDRUŽOVAT, VOLNĚ POSEDÁVAT ALE PŘEDEVŠÍM VYTVÁŘET VOLNÉ DIALOGICKÉ POLE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI. ROZPOR VYHLÁŠKY: • PRÁVNÍ – VYHLÁŠKA JE PROTIÚSTAVNÍ! NEPŘIJATELNĚ OMEZEUJE PRÁVO NA SVOBODU POHYBU – ČLÁNEK 14 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. CO JE NADŘAZENĚJŠÍ ÚSTAVA NEBO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA? • URBANISTICKÝ – MODERNÍ TENDENCE CHYTRÝCH MĚST SPOČÍVAJÍ PŘEDEVŠÍM V MYŠLENCE POSKYTOVÁNÍ OBYVATELŮM TAKOVÉ SLUŽBY, V JEJICHŽ ČELE SE VYJÍMAJÍ MYŠLENKY VYUŽÍVÁNÍ VEŘEJNÝCH MÍST SOCIÁLNĚ I FUNKČNĚ A NE V JEJICH OMEZOVÁNÍ. • ZOON POLITIKON – JIŽ DLE ARISTOTELA JE ČLOVĚK BYTOST SPOLEČENSKÁ A ROZVÍJÍ SE V INTERAKCI SOCIÁLNÍCH VAZEB A VZTAHŮ. NA KLADNĚ SI ALE NEJPRVE BUDE MUSET PODAT ŽÁDOST NA MAGISTRÁT, ABY SI V SÍTENSKÉM PARKU MOHL VOLNÝ POKEC DOVOLIT A BEZTRESTNĚ U TOHO POSEDĚT. • KULTURNÍ – LAVIČKY, PARKY, ULICE, TRŽIŠTĚ JSOU ZDROJEM MNOHA INSPIRATIVNÍCH POČITKŮ, KTERÉ ÚSTÍ V JEDINEČNÝ UMĚLECKÝ AKT. • POLITICKÝ – OKLEŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU A DEMOKRACIE SKRZE ORGÁN BEZPEČNOSTNÍHO SBORU A VÍRA V INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ SCHOPNOSTI JEHO ČLENŮ SUBJEKTIVNĚ POSOUDIT PORUŠENÍ ZÁKONA VEDE K PRÁVNÍ NEJISTOTĚ A PODRÝVÁ PRINCIPY DEMOKRACIE. STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ • ZÁKAZ PITÍ ALKOHOLU NA VEŘEJNOSTI • RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU A RUŠENÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU • POŠKOZOVÁNÍ CIZÍ VĚCI • OFICIÁLNĚ NAHLÁŠENÉ AKCE – POVOLOVÁNÍ MMK Věc: Vyhláška aneb Není to už moc?
1
Pořadatel: Hotel 0
24.10.
DNES
Pondělí
Nina

Dlouhodobé akce

Feuersteinovo instrumentální obohacování
Jana Vlčková

Feuersteinovo instrumentální obohacování Feuersteinovo instrumentální obohacování

13.10.2016 - 23.02.2017
791 m Labyrint - středisko volného času Kladno,Arbesova 1187, Kladno
VYUŽIJTE POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA V KURZU :). Jedinečná metoda rozvoje kognitivních funkcí. Učí učit se, vytvářet a používat strategie, myslet v souvislostech. Vhodná pro děti i dospělé, osoby s učebními obtížemi i nadané.
více info

Nad pracovními listy v malé skupince změníte svůj postoj k chybě, získáte vnitřní motivaci a radost z poznávání. 

U klientů dochází ke zklidnění, odkládají impulzivní jednání a strategii "pokus, omyl", roste pocit kompetence a sebedůvěra. 

Úvodní kurz má 20 lekcí, každá trvá cca 50 minut. Zahajujeme v říjnu, scházíme se jednou týdně v prostorách Labyrintu. 

Čas schůzek se stanoví dohodou mezi přihlášenými klienty. 

Cena: 3.400 Kč

Podmínkou konání kurzu je nejméně 5 účastníků.

Přihlášení a dotazy na adrese: graficky.design@seznam.cz

Feuersteinovo instrumentální obohacování
JIŘÍ HOKŮV –
Dundee Jam

JIŘÍ HOKŮV – "Tichá Fabrika" JIŘÍ HOKŮV – "Tichá Fabrika"

11.10.2016 - 11.12.2016
13:00 - 00:00
Otevřeno: denně
694 m Dundee Jam,náměstí Svobody, Kladno
výstava fotografií
více info

Jiří Hokův

Narozen 1963 v Kladně

Od roku 1990 se fotograficky věnuje žurnalistickému dokumentu. V posledním desetiletí natočil jako kameraman a režisér několik filmových dokumentů. V současné době působí v Audiovizuálním centru Fabrika v Kladně.

V roce 2015 začal dokumentovat mizející průmyslovou oblast v bývalé Poldovce. Právě v tomto prostředí vznikl samovolně i kalendář 2017, který je ve skicách zčásti představen právě na této výstavě.

Autor je 186 centimetrů vysoký, zavalité postavy. Má zelené oči a dnes již šedivé krátké vlasy. Pravidelně navštěvuje volební místnosti. Naposledy měl na sobě černou bundu US Army, červené kalhoty a na nohou měl dlouhé zaoblené nehty. Veškeré aktuální informace týkající se jeho osoby mu neprodleně sdělte.

JIŘÍ HOKŮV –
KLADENSKÝ SALON
Statutární město Kladno

KLADENSKÝ SALON KLADENSKÝ SALON

05.10.2016 - 27.11.2016
137 m Galerie Kladensk,Z
BIENÁLE GRAFIKŮ, MALÍŘŮ, SOCHAŘŮ A FOTOGRAFŮ V GALERII KLADENSKÉHO ZÁMKU. Vernisáž výstavy proběhne v úterý 4.října od 17.00 hod.
více info
KLADENSKÝ SALON
Kurzy stepu začátečníci

Kurzy stepu začátečníci Kurzy stepu začátečníci

06.09.2016 - 31.01.2017
17:00 - 18:00
37 m n,n
Zahájení nových kurzů stepu pro začátečníky, první lekce ukázková, zdarma, přijďte vyzkoušet!
více info
Kurzy stepu začátečníci
Kurz Respektovat a být respektován

Kurz Respektovat a být respektován Kurz Respektovat a být respektován

17.08.2016 - 08.12.2016
17:30 - 21:00
12.2 km Rodinné centrum zaHRÁTka,Za Mlýnem 1748, 253 01 Hostivice, Česká republika
Přihlašování běží, hlídání dětí. Komplexní kurz od 6.10. o výchově a komunikaci v rodině, 7 setkání
více info

Přihlašování běží, k dispozici hlídání dětí v průběhu kurzu celého či jednotlivých setkání !
Kurz Respektovat a být respektován - Kurz o komunikaci a postupech, které vymezují hranice, podporují zodpovědnost a sebeúctu a budují dobré vztahy.

7.setkání:

SDĚLOVÁNÍ ODŮVODNĚNÝCH POŽADAVKŮ I. Cíle výchovy, každodenní komunikace a potřeby dětí. Socializace a sebeúcta. Stanovování hranic chování a vývojové úkoly dětí. Obsah vs. forma sdělování požadavků. Poznatky o fungování mozku - jeden z argumentů pro respektující přístup. Komunikační dovednosti I. – popisný vs. hodnotící jazyk.
SDĚLOVÁNÍ ODŮVODNĚNÝCH POŽADAVKŮ II.
Respektující vs. mocenský model vztahů ve výchově a vzdělávání dětí i mezi dospělými. Poslušnost a její rizika vs. zodpovědnost. Komunikační dovednosti II. – informace, výběr, otevřené otázky, jedno slovo. Zásady respektující komunikace.
EMOCE I.
Základní fakta o emocích. Souvislost mezi emocemi a lidskými potřebami. Různé způsoby, jak reagujeme na emoce u druhých. Formy empatické reakce.
EMOCE II.
Zvládání vlastních emocí – impulzivní a vědomý způsob. JÁ-sdělení a TY-sdělení. Jak učit děti hovořit o tom, co prožívají a co potřebují. Emoční inteligence. Rizika některých běžných komunikačních stylů.
CO NAMÍSTO TRESTÁNÍ
Vnitřní a vnější motivace k učení a práci. Přirozený důsledek a sociální důsledek nežádoucího chování dětí. Následná reakce dospělého – trest nebo vedení k zodpovědnosti? Rizika trestů. Postupy při nežádoucím chování dětí.
JAK VYJADŘOVAT UZNÁNÍ A OCENĚNÍ
Vyjasnění pojmů odměna, pochvala. Rizika odměn a pochval. Jak poskytovat zpětnou vazbu a vyjadřovat uznání, aniž bychom vytvářeli závislost na autoritě.
RESPEKTUJÍCÍ KOMUNIKACE PRO KAŽDÝ DEN
Různé možnosti hodnocení ve škole, podpora sebehodnocení. Rizika soutěží. Vytváření návyků u dětí, prevence a řešení každodenních „krizových“ situací a konfliktů mezi dětmi. Procvičování respektujících dovedností.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 2.850 Kč
PŘIHLÁŠKY: na email rc@zahratka.cz do 22.9.
MÍSTO KONÁNÍ: RC ZaHRÁTka, z.s., Za Mlýnem 1748, Hostivice

Kurz Respektovat a být respektován
Divoká příroda ve zdevastované krajině
Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích

Divoká příroda ve zdevastované krajině Divoká příroda ve zdevastované krajině

11.07.2016 - 30.10.2016
09:00 - 17:00
Otevřeno: denně
2.5 km Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích,,Vinařice
texty, fotografie a závěry k výzkumnému projektu Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice, Ústav pro ekopolitiku o.p.s, SP/2d1/141/07, budou instalovány v jinak nepřístipných starých koupelích
více info

Divoká příroda ve zdevastované krajině

texty, fotografie a závěry k výzkumnému projektu Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice, Ústav pro ekopolitiku o.p.s, SP/2d1/141/07

řešitelský tým: Mgr. Tomáš Gremlica, RNDr. Václav Cílek, CSc., Mgr. Vladimír Vrabec, Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc., Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc., Ing. Josef Godány, RNDr. Anna Lepšová, CSc., RNDr. Ivo Přikryl, RNDr. Petr Rambousek, RNDr. Jiří Sádlo, CSc., RNDr. Jakub Straka, RNDr. Josef Starý, CSc., Mgr. Onřej Volf, MUDr. Vít Zavadil / objekty Dagmar Šubrtová 

Těžbou nerostných surovin a některými dalšími antropogenními aktivitami narušená území jako např. lomy, pískovny, těžebny kaolinu a cihlářských hlín, haldy/odvaly a výsypky tedy zdaleka nejsou zdevastovanou, mrtvou „měsíční krajinou“. Naopak, ukazuje se, že jsou z hlediska ochrany biologické rozmanitosti druhů velmi významným útočištěm (refugiem), v němž nacházejí planě rostoucí rostliny a volně žijící živočichové optimální podmínky k životu, které zcela postrádají v okolní urbanizované, industriální a zemědělsky intenzivně využívané krajině. Jsou také dostupnými nalezišti fosilií a minerálů. K dalším pozitivům těchto lokalit patří nesporně také to, že podstatným způsobem zvyšují morfologickou diverzitu terénu. Mají rovněž svou kulturně estetickou hodnotu, např. jako připomínky hornické minulosti některých měst a obcí. Těžebny, haldy/odvaly i výsypky jsou dnes spontánně využívány pro rekreaci a sport, mnohé jsou atraktivním cílem vycházek, poskytují místa s dobrým výhledem do širokého okolí a terén málo vázaný omezeními. Proto je nutné pečlivě volit metody a kombinace postupů ekologických rekultivací, aby tyto plochy a zejména jejich cenné části byly obnovovány velmi citlivě přírodě blízkými způsoby. (Tomáš Gremlica)

Divoká příroda ve zdevastované krajině